Vývoj a inženýrství

Vývoj nových produktů a neustálé zlepšování stávajících vývěv nás řadí k technologické špičce v oblasti vakua. Na vývoj navazuje tým našich inženýrů, kteří inovace a nové produkty zavádí do sériové výroby a zaměřují se na zlepšování výrobních procesů a zvyšování efektivity výroby.

Výzkum a vývoj
Tým výzkumu a vývoje pečuje o naše produkty: Vyvíjí nové vakuové vývěvy a přizpůsobuje je specifickým podmínkám zákaznických aplikací. Inovuje stávající produkty, aby splňovaly nejvyšší standardy v oblasti kvality, výkonu, funkcionality a udržitelnosti. Poskytuje odbornou technickou podporu zákazníkům a stará se o legislativní shodu produktů s aktuálními normami.

Výzkum a vývoj

Zavádění nových produktů do výroby
Tým inženýrů zodpovědných za zavádění nových produktů nebo jejich modifikací do sériové výroby navrhuje nové výrobní linky nebo upravuje linky stávající. Připravuje a ověřuje technologické postupy obrábění a montáže. Zpracovává postupy výrobního procesu a technickou dokumentaci dle zavedených standardů výroby.

Zavádění nových produktů do výroby

Procesní inženýrství
Procesní inženýři jsou vlastníky know-how výrobního procesu. Specializují se na optimalizaci procesů obrábění i montáže a zaměřují se na zvyšování kvality a výkonu výroby a snižování nákladů. Vytváří a upravují výrobní postupy. Navrhují úpravy uspořádání výrobních linek, určují kritické díly a upravují nástroje potřebné k výrobě.

Procesní inženýrství

Lean management
Specialisté na Lean Management pracují na projektech zlepšování procesů ve výrobě. Na základě sledovaných dat z procesů výroby se zaměřují na zvyšování efektivity a produktivity výroby a implementaci standardů štíhlé výroby. Soustřeďují se na identifikaci příčin problémů a hledání dlouhodobých řešení. Podporují zapojení všech zaměstnanců do procesů zlepšování.

Lean management

Na co se u nás můžete těšit?

Zanecháváme rukopis na výrobcích, které se používají po celém světě.
Nápady, které promítáme do vývoje a inovací našich produktů, pomáhají v průmyslu i ve vědě a výzkumu.

Strojařina
na vysoké úrovni

Děláme strojařinu na vysoké úrovni, s dobrou úrovní technologií, kvalitním zázemím a potřebným vybavením.

Rozvíjíme lidi,
aby dokázali více

Na školení klademe důraz, chceme se učit novým věcem a trendům. Podpoříme váš odborný rozvoj v technických oblastech i rozvoj měkkých dovedností.

Dáváme prostor
pro kariérní růst

Vedoucí týmů vybíráme z řad zaměstnanců. Rozvíjet svou kariéru ale můžete i přesunem na jinou roli ať už v rámci výrobního závodu nebo jiných týmů v Atlas Copco Group.

Všechny benefity

Očima zaměstnanců

Obrázek 1
“Nejvíce oceňuji flexibilitu pracovní doby, kterou moje pozice nabízí a prostor pro seberealizaci na svém oddělení. Naučila jsem se projektovému řízení, práci v nových programech i pomáhat kolegům na jejich projektech. ”

Tereza, výrobní inženýrka pro zavádění nových produktů

“Hlavní náplň práce mého týmu je vývoj nového produktu, jelikož neustále posouváme technické limity našich zařízení. Na mé práci mě nejvíc baví to, že můžu dělat věci tak, jak chci, a vybírat pro sebe a svůj tým nástroje a procesy, kterým věřím, a svůj tým rozvíjet.”

Jiří, vedoucí týmu konstruktérů

“Na mé práci mě baví rozmanitost a získávání zkušeností. Každý den je jiný a to se mi líbí. Rád pracuji v týmu, který spolupracuje a rád se zasměje. A takový tým kolem sebe mám.”

Jiří, procesní inženýr

Obrázek 4
“V práci jsem zodpovědný za přípravu testů, měření a zpracování dat pro vývojový tým. Nedělám každý den to samé, protože věci, které je třeba testovat, se mění. Takže se nenudím. Mám taky možnost se odborně rozvíjet a chodím na angličtinu, protože mít šéfa ze zahraničí je občas výzva.”

Richard, laboratorní technik ve vývojovém týmu

Obrázek 5
“Líbí se mi, že dělám konstrukční činnost na vysoké úrovni. Klade na mě vysoké nároky - musím pochopit výrobní procesy a měřící metody, aby podle mého výkresu mohli pracovat lidé z dalších oddělení. Co „nakreslím“, z toho se stane skutečná věc, reálné součásti, které můžete vidět v našich vývěvách.”

Jan, konstruktér

Nastavení cookies